Последната промена е направена на:
19 јули 2019 во 07:46 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 18.08.2015
 1. Решение за давање на согласност за измена на  Статут  на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 2. Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното брокерско друштво НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Скопје.
 
Седница одржана на 11.08.2015
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ГРАВЕ Скопје,
 
Седница одржана на 04.08.2015
 1. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ИБО ИНШУРЕНС АД, Куманово,
 
Седница одржана на 16.07.2015
 1. Решение за издавање согласност за измена на Статут на друштвото за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп,
 
Седница одржана на 29.06.2015
 1. Годишен Извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во РМ во 2014 година,
 2. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2014 година,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување Еуролинк Скопје,
 4. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување од групата на осигурување на живот во работењето на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 5. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 
Седница одржана на 12.06.2015
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Национална групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје
 
Седница одржана на 08.05.2015
 1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурителното брокерско друштво ИН - БРОКЕР АД Скопје,
 2. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 3. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје,
 
Седница одржана на 27.05.2015
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор на Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД, Скопје на лицето Орхан Хасан,
 2. Решение за издавање согласност за вршење функција член на Управен одбор на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје на лицето Арбен Брешани,
 3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Одборот на директори во Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје, на лицето Јанко Георгиев Николов,
 4. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на Одборот на директори во Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје, на лицето Ралица Руменова Губерова,
 5. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје
 6. Решение за издавање на согласност за измена на  Статут на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје
 
Седница одржана на 30.04.2015
 1. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2015 година,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
 3.  Информација за одржан 11 состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција,
 4. Информација за реализирани активности на финансиска едукација и заштита на потрошувачи,
 
Седница одржана на 21.04.2015
 1. Решение за давање согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка;
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување