Последната промена е направена на:
15 јули 2019 во 12:53 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 29.12.2015
 1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата извршен член на Одборот на директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот на лицето, Вилма Учета Дузлевска

 

 
Седница одржана на 21.12.2015
 1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување во Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје на лицето, Ралица Руменова Губерова
 
Седница одржана на 30.11.2015
 1. Рeшение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп, Скопје,  на лицето Димитрија Димов,
 2. Решение за давање согласност за стекнување на квалификувано учество во Друштвото за застапување во осигурување ГЛС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 
Седница одржана на 10.11.2015
 • Решение за издавање на согласност за член на орган на управување во друштвото за осигурување ТРИГЛАВ АД Скопје на лицето Ѓорѓе Војновиќ
 
Седница одржана на 05.11.2015
 • Решение за издавање согласност за член на орган на управување во друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје на лицето Селаудин Имами
 
Седница одржана на 30.10.2015
 • Извештај на Комисијата за избор на најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2015 година,
 • Решение за издавање согласност за измена на  Статут на Друштвото за осигурување ИНСИГ – Македонија АД Скопје
 
Седница одржана на 22.10.2015
 • Донесување на Одлука за мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување Уника АД Скопје
 
Седница одржана на 24.09.2015
 1. Решение за давање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје,
 2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА – Скопје,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за неживотно осигурување Кроација осигурување АД Скопје,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерското друштво за осигурување Еуролинк Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје,
 
Седница одржана на 03.09.2015
 1. Решение за давање дозвола за воведување на нова класа на осигурување на ВИНЕР ЛАЈФ (класа 21 – Oсигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови),
 2. Решение за давање согласност за измена на  Статут  на АД ВИНЕР ЛАЈФ,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
 4. Разгледување на Информација за пазарот на осигурување во вториот квартал,2015 година
 
Седница одржана на 18.08.2015
 1. Решение за давање на согласност за измена на  Статут  на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,
 2. Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурителното брокерско друштво НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Скопје.
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување