Последната промена е направена на:
19 јули 2019 во 07:46 часот.
Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian
header_mk
Седници на совет
Седница одржана на 15.12.2017
 1. Стратегиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за периодот 2018-2020 година,
 2. Планот за работа на Агеницјата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 3. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје,
 5. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп Скопје,
 6. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Националното биро за осигурување – Скопје,
 7. Решение за издавање на согласност за измена на седиште и статут на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот, Скопје,
 
Седница одржана на 29.11.2017
 1. План за архивски знаци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 2. Листа на документарен материјал со рокови за нивно чување,
 3. Листа на архивска граѓа од трајна вредност на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
 
Седница одржана на 20.11.2017
 1. Решение за вршење на функцијата  член на Управен одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД, Скопје, на лицето Срѓан Крстиќ,
 
Седница одржана на 14.11.2017
 1. Решение  за давање согласност за стекнување квалификувано учество во МАКТРЕНД БРОКЕР АД Скопје,
 
Седница одржана на 06.11.2017
 1. Решение за  давање сигласност за стекнување квалификувано учество во друштвото за осигурување Албсиг.
 
Седница одржана на 27.10.2017
 1. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје, на лицето Гоце Вангеловски,и
 2. Усвојување на Извештајот на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2017 година.
 
Седница одржана на 14.09.2017
 1. Решение за  давање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување а.д. Скопје, на лицето Мелита Гугуловска,
 2. Решение за  давање согласност за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на САВА осигурување а.д. Скопје, на лицето Ило Ристовски.
 
Седница одржана на 21.08.2017
 1. Решение  за давање согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка,
 2. Решение за давање согласност за стекнување на  квалификувано учество во друштво за осигурување
 
Седница одржана на 08.08.2017
 1. Решение за вршење на функцијата Извршен член на Одборот на директори на Триглав Осигурување АД Скопје, на лицето Рок Пивк
 
Седница одржана на 04.08.2017
 1. Решение за давање дозвола за вршење на работи на осигурување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

Анкета

Дали сметате дека нашата интернет страница ги задоволува вашите потреби?
 
Дали сметате дека информациите на нашата интернет страница се лесно достапни?
 

 

 

 • Потребна документација
 • Тарифник на АСО
 • Мисија
 • Квартални извештаи
 • Прашајте ја АСО
 • Закони
 • Регистар на друштва за осигурување