Ndryshimi i fundit është bërë:
17 maj 2019 në ora 12:14.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
ASO konkurs
E premte, 15 Prill 2011 19:35

K O N K U R S

Për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë

 

                Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgaditjen e kërkimeve studimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë, si dhe afirminin e profesionistëve të rinj,  Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jep çmim vjetor në vitin 2011 për kërkim studimor në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë.

                Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen  e sigurimeve është në vlerë prej 80.000,00 denarë.

                Në kërkimin studimor është i patjetërsueshëm shqyrtimi i ekonomisë së Republikes se Maqedonisë me temë adukuate. Kërkimi studimor nuk duhet të tejkalojë 15.000 fjalë (pa abstrakte, bibliografia dhe anekset) si dhe është rekomanduese që të ketë strukturë standarte të kërkimit studimor, e cila si bazë i përmban pjesët më poshtë:

-          Abstraktet;

-          Shqyrtimin e literaturës së konsultuar nga fusha e cila hulumtohet;

-          Përshkrimin e metodave të kërkimit të përdorura në punën kërkimore;

-          Analiza;

-          Përceptimet përmbyllëse;

-          Bibliografia.

 

Te drejte për të marrë pjesë në konkursi kanë shtetasit e Republikës së Maqedonisë deri në moshë tridhjete e pesë vjeçe. Të punësuarit dhe anëtarët e Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs.

 

Studimi kërkimorë dorëzohet në gjuhën maqedone.

 

Një autor mund të paraqesë vetëm një studim kërkimorë.

 

Në konkurs autorët mund të konkurojnë edhe me studimet kërkimore të botuara gjatë vitit 2010. Në momentin e paraqitjes së studimeve kërkimore, autori duhet të specifikojë se kur dhe ku është botuar studimi kërkimorë.

 

Konkursi do të konsiderohet i suksesshëm nëse aplikojnë së paku tre(3) studime kërkimore që i përmbushin kushtet e përmenduara më lartë.

 

Studmiet kërkimore dorëzohen deri te Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve me shënim: “Për çmimin vjetor të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve për vitin 2011” nëpërmjet postës elektronike, në adresën: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa  

 

Përveç studimit kërkimor, autori duhet të paraqesë të dhëna biografike. Studimet kërkimore e dorëzuara do të trajtohen si materiale konfidenciale.

Zgjedhja më e mirë e studimit kërkimor bëhet nga Komisioni  i përbërë nga pesë anëtar, tre prej të cilëve janë anëtarë të jashtëm. Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit e cakton Këshilli i ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve vendim i cili do të shpallet në faqen e internetit të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeveve.

 

Afati i fundit për dorëzimin e studimeve kërkimore eshtë me datë 31.08.2011

 

Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jepet me datë 01.11.2011, me rastin e ditës së themelimit të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve.
 
Nënshkrim Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve dhe të Komisionit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Rumanisë
E premte, 08 Prill 2011 12:21
Më 21 Shkurt, të vitit 2011 të dy organet rregullatore, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve e Republikës së Maqedonisë (AMS), dhe Komisioni për Mbikëqyrjen e Sigurimeve të Rumanisë, nënshkruan  Memorandum për bashkëpunim. Ky Memorandum është një bazë e mirë dhe e hap hapësirën për bashkëpunim të suksesshëm me qëllim për të shkëmbyer  përvoja dhe informata mbi tregjet e sigurimit në të dy vendet, shkembimi i njohurive përmes vizitave studimore dhe...
Lexo ma...
 
Nënshkrim Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Mbikqyrjen e Sigurimeve dhe të Bankës Qendrore të Republikës së Maqedonisë
E enjte, 20 Janar 2011 10:15
Më 18 janar 2011 Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve thellojë bashkëpunimin me Bankën Qendrore, me nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit.

Ky Memorandum është një bazë e mirë dhe e hap hapësirë për bashkëpunim të mëtejshëm të suksesshëm mes dy institucioneve, me qëllim për të shkëmbyer informacion, njohuri, përvojë dhe forcimin e kapaciteteve.
 
- Memorandum për bashkëpunim në mes të AMS dhe Agjencisë për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional
E martë, 21 Dhjetor 2010 09:33
Më 14 Dhjetor  të vitit 2010, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve e Republikës së Maqedonisë  (AMS), dhe Agjencia për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional  nënshkruan memorandum për bashkëpunim.

Memorandumi si  kornizë ligjore e rregullon mënyren e bashkëpunimit dhe në të njejtën kohë perfaqëson  bazë për forcimin e marrëdhënieve profesionale dhe forcimin e besimit mes dy organeve rregullatore .

Akti i nënshkrimit...
Lexo ma...
 
Trajnim për stafin e Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimit
E martë, 22 Shkurt 2011 11:47
   Me qëllim që në mënyrë efikase të zbatojë aktivitetet dhe përgjegjësit e veta ligjore, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit (AMS) nëpërmjet themelimit dhe zbatimit të një sistemi për  edukim dhe trajnim profesional të punonjësve vazhdimisht investon në përforcimin e kapaciteteve për mbikëqyrje. Në kuadër të aktiviteteve të zhvillimit të mbikëqyrjes, kryen trajnime të rregullta në vend dhe jashtë vendit. Në periudhën prej 1-4 shkurt, 2011 në...
Lexo ma...
 
Licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës
E hënë, 27 Dhjetor 2010 15:21
Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit ka lëshuar licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës-Themelimi i një shoqërie të re sigurimi VIG

 
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbikqyrjen e Sigurimeve ("Gazeta Zyrtare nr. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008 , 56/2009 dhe 67/2010), Këshilli i ekspertëve i Agjencisë për Mbikqyrjen e Sigurimeve sollën vendim për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari sigurimi të...
Lexo ma...
 
- Seminar I organizuar dy-ditor me temë ‘’ Menaxhimi I Rreziqeve në Ndërrmarje ‘’
E mërkurë, 01 Dhjetor 2010 13:05
Në interes të monitorimit të trendeve moderne  në administrimin e rrezikut, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve organizoi një seminar dy-ditor me temë ‘’ Menaxhimi I rreziqeve në ndërmarrje’’- An Overview of Enterprise  Risk Management (ERM).  Ky seminar u mbajt më 24 dhe 25 nëntor , duke filluar nga ora  09-13 në Universitetin Europian në Shkup. Kryetari I Këshillit të Eksperteve  të Agjencise , z. Klime Poposki , e hapi takimin dhe...
Lexo ma...
 
« FilloPara11121314TjetriFund »

Faqe 13 nga 14

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit