Ndryshimi i fundit është bërë:
18 janar 2018 në ora 13:47.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Komisionin e letrave me vlerë
E mërkurë, 07 Prill 2010 00:00

Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin për bashkëpunim me Komisionin e letrave me vlere. Ky dokument ka për qëllim  forcimin dhe themelimin e bashkëpunimit në mes dy institucioneve në fushën ku të dy institucionet  janë objekt i interesit të përbashkët. Memorandumi për bashkëpunim u nënshkrua nga Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të Agjecisë për mbikëqyrjen e sigurimeve z. Klime Poposki dhe Kryetari i Komisinit të letrave me vlerë Znj. Marina Naqeva Kavrakova.

Pritet që përmes shkëmbimit të të dhënave dhe informatave të ketë një kontribut të ndjeshëm në zhvillimin e tregut kapital të Maqedonisë si dhe inkurajues në sigurimin e transparencës nga ana pjesmarësve në treg. Gjithashtu, në këtë mënyrë do të rritet efikasiteti i funksionimit të mbikëqyrjes së tregjeve financiare në Republikën e Maqedonisë.

 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Drjetorinë për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit
E mërkurë, 07 Prill 2010 00:00
Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin  e mirëkuptimtimit me Drjetorinë për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit. Ky dokument ka për qëllim forcimin e sistemit për parandalimin  e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit në Republikën e Maqedonisë. Memorandumi i mirëkuptimit paraqet një formalizim të bashkëpunimit me Drejtorinë dhe i njeti është nënshkruar nga...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës
E premte, 05 Mars 2010 00:00
Me datë 5 Mars të vitit 2010, në zyrat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës u nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim në mes Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve të Republikës së Maqedonisë dhe Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.

Memorandumi i bashkëpunimit u nënshkrua nga kryetari i Agjencisë z. Klime Poposki dhe Guvernatori i BQK-së z. Hashim Rexhepi. Në takim, të dy u dakorduan për gatishmëri në nxitjen e bashkëpunimit të mëtutjeshëm...
Lexo ma...
 
« FilloPara11TjetriFund »

Faqe 11 nga 11

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit