Ndryshimi i fundit është bërë:
17 maj 2019 në ora 12:14.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Konferenca rajonale aktuariale
E hënë, 04 Mars 2019 10:46

aktuarska2

Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimit (AMS) në bashkëpunim me SC XPRIMM International SRL, nga Bukureshti, Rumani, bazuar në përvojën e vitit të kaluar vendosi që edhe këtë vit të organizojë konferencë rajonale aktuariale. Në këtë mënyrë në të njëjtën kohë punohet në realizimin e integrimit dhe ngritjes së kësaj konference në konferencë të rregullt vjetore.

Konferenca do të mbahet më 28 shkurt 2019, në hotel Meriot, Shkup me fillim në ora 9:30 dhe do ti kushtohet konceptit të sigurimit gjishpërfshirës (engl: Inclusive insurance), i cili nënkupton qasje dhe shfrytëzim të produkteve përkatëse të pranueshme për klientët që nuk janë mjaftueshëm të disponueshëm, me një theks të veçantë të kategorive të ndijshme të qytetarëve, para së gjithash njerëzit me të ardhura të ulta. Sigurimi gjithpërfshirës nënkupton shfrytëzimin e produkteve të thjeshta të sigurimit të cilët nxisin mirëbesimin dhe transparencën e sigurimit, shumë shpesh me shuma më të ulta të sigurimit dhe metoda inovative të distribuimit.

Target grupi i vizitorëve të konferencës nuk janë vetëm aktuarët, por edhe një spektër më i gjërë i pjesëmarrësve nga bashkësia e sigurimit, përfaqësues të shoqërive të pensionistëve dhe kreatorëve të politikave ekonomike në vend dhe jashtë vendit nga shkaku se puna e aktuarëve bëhet më komplekse dhe duhet të ketë një vend qëndror në sistemin organizativ të shoqërisë së sigurimit.

SC XPRIMM International SRL në periudhën e kaluar promovoheshte si institucion kualitativ i cila ndjek zhvillimet dhe trendet e sigurimit, me theks të veçantë në vendet e Europës qendrore, lindore dhe juglindore, dhe vendeve të Bashkësisë së shteteve të pavarura (BShP) me çrast për të gjitha shtetet  publikon raportime të rregullta për ngjarjet e sektorit të sigurimit, të përcjellura me profile të rregullta tremujore dhe vjetore statistikore të vendeve.

Detaje të tjera reth konferencës mund të gjeni në linkun në vijim

http://www.internationalinsuranceforum.com/actuarial/

 
Festimi i Ditës së sigurimeve, 1 nëntor, 2018
E premte, 02 Nëntor 2018 13:36
Agjencioni i mbikëqyrjes së sigurimeve, me rastin e festës së Ditës së sigurimeve, 1 nëntor, organizoi konferencë për sigurimin bujqësor. Konferenca u organizua së bashku me Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave me qëllim që t’i kushtohet vëmendje bujqësisë si një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së Maqedonisë, gjegjësisht t’i kushtohet vëmendje uljes së rreziqeve në bujqësi nëpërmjet shfrytëzimit të sigurimit.

Konferencën e...
Lexo ma...
 
Takim pune me përfaqësuesit e Universitetit të Ekonomisë dhe Biznesit në Poznanj, R. e Polonisë
E martë, 25 Shtator 2018 08:33
Më 17 shtator 2018, në ambientet e Agjencionit të mbikëqyrjes së sigurimeve, për punonjësit e Agjencionit zhvilloi një ligjeratë Piotr Manikowski, Ph.D., profesor në katedrën e sigurimit, Jacek Lisowski, Ph.D., profesor dhe shef i katedrës së sigurimit, në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit në Poznanj, R. e Polonisë.

 

  

 

Punonjësit e Agjencionit patën mundësinë që nga afër të njihen me karakteristikat e tregut të sigurimeve në R. e Polonisë...
Lexo ma...
 
U nënshkrua një Memorandum bashkëpunimi ndërmjet organeve rregullatore të Maqedonisë dhe Turqisë për mbikëqyrjen e sigurimit
E martë, 03 Korrik 2018 00:00
Në ceremoninë zyrtare në selinë e Agjensionit të Mbikëqyrjes së Sigurimit, më 2 korrik, Kryetari i Këshillit të ekspertëve z. Klime Poposki dhe nënkryetari i Organit rregullator për Mbikëqyrjen e Sigurimit të Turqisë (Undersecretariat of treasury), Ahmet Genk, nënshkruan një Memorandum bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve.

Me këtë Memorandum rregullohet bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informacionit dhe të dhënave në fushën e mbikëqyrjes së sigurimit. Me...
Lexo ma...
 
Nxënësit e shpërblyer në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës botërore të kursimeve - 31 Tetor dhe Ditës Botërore të Sigurimit - 1 nëntor
E enjte, 01 Nëntor 2018 08:41
Lidhur me konkursin e lartëpërmendur, më poshtë shpallim listën e nxënësve të shpërblyer, sipas kategorive. Kanë arritur shumë vepra dhe me këtë rast falënderojmë të gjithë ata që morën pjesë dhe i përgëzojmë të shpërblyerit. Ndarja publike e shpërblimeve do të mbahet më 16 nëntor 2018, në hapësirat e Ministrisë së Financave, në orën 13:00.

 Në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore me temë "Çka paraqet për mua sigurimi i shtëpisë dhe familjes"...
Lexo ma...
 
U publikua Konkursi i rregullt për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës botërore të kursimeve dhe Ditës botërore të sigurimeve
E mërkurë, 19 Shtator 2018 09:33
Sot, Agjencioni i mbikëqyrjes së Sigurimit (ASO), Ministria e Financave dhe Banka popullore e Republikës së Maqedonisë (BPRM), shpallën Konkursin për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, i cili gjatë viteve të kaluara është një aktivitet i përbashkët me rastin e Ditës botërore të kursimit - 31 tetor dhe Ditës botërore të sigurimit - 1 nëntor. Të tre institucionet, bashkërisht marrin pjesë në Trupin Koordinues të institucioneve rregullatore në Maqedoni për...
Lexo ma...
 
Publikim "Menaxhimi i parave me mençuri – Udhëzues për financat personale"
E mërkurë, 23 Maj 2018 00:00
Ky udhëzues i dedikohet publikut të gjerë, me qëllim që në mënyrë të thjeshtë t’ia afrojë konceptet dhe nocionet themelore nga fusha e menaxhimit të financave personale. Gjatë përgatitjes së tij janë bërë përpjekje që ai të jetë i kuptueshëm edhe për brezat e rinj edhe për personat që nuk kanë arsim formal ekonomik, në mënyrë që nëpërmjet tij publiku të informohet se cila është mënyra më e duhur për menaxhimin e mjeteve financiare që të arrihen...
Lexo ma...
 
« FilloPara12345678910TjetriFund »

Faqe 2 nga 14

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit