Ndryshimi i fundit është bërë:
18 janar 2018 në ora 13:47.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Nënshkrim Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë për Mbikqyrjen e Sigurimeve dhe të Bankës Qendrore të Republikës së Maqedonisë
E enjte, 20 Janar 2011 10:15
Më 18 janar 2011 Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve thellojë bashkëpunimin me Bankën Qendrore, me nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit.

Ky Memorandum është një bazë e mirë dhe e hap hapësirë për bashkëpunim të mëtejshëm të suksesshëm mes dy institucioneve, me qëllim për të shkëmbyer informacion, njohuri, përvojë dhe forcimin e kapaciteteve.
 
Licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës
E hënë, 27 Dhjetor 2010 15:21
Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit ka lëshuar licencë për të ushtruar veprimtari sigurimi të jetës-Themelimi i një shoqërie të re sigurimi VIG

 
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbikqyrjen e Sigurimeve ("Gazeta Zyrtare nr. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008 , 56/2009 dhe 67/2010), Këshilli i ekspertëve i Agjencisë për Mbikqyrjen e Sigurimeve sollën vendim për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari sigurimi të...
Lexo ma...
 
- Seminar I organizuar dy-ditor me temë ‘’ Menaxhimi I Rreziqeve në Ndërrmarje ‘’
E mërkurë, 01 Dhjetor 2010 13:05
Në interes të monitorimit të trendeve moderne  në administrimin e rrezikut, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve organizoi një seminar dy-ditor me temë ‘’ Menaxhimi I rreziqeve në ndërmarrje’’- An Overview of Enterprise  Risk Management (ERM).  Ky seminar u mbajt më 24 dhe 25 nëntor , duke filluar nga ora  09-13 në Universitetin Europian në Shkup. Kryetari I Këshillit të Eksperteve  të Agjencise , z. Klime Poposki , e hapi takimin dhe...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Autoritetin e mbikëqyrjes të tregjeve financiare, Austrisë
E martë, 28 Shtator 2010 09:34
Me datë 22 shtatorë të vitit 2010, në Vienë, në zyrat e Autoritetit të mbikëqyrjes së tregjeve financiare të Austrisë, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve e Republikës së Maqedonisë e zgjeroi bashkëpunimin me Autoritetin Austriak me nënshkrimin e Memorandumit për bashkëpunim.

Memorandumi i bashkëpunimit hap hapësirë për bashkëpunim të mëtejshëm, shkëmbim të përvojave dhe informatave, organizim të kontrollave të përbashkëta dhe forcim të...
Lexo ma...
 
- Memorandum për bashkëpunim në mes të AMS dhe Agjencisë për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional
E martë, 21 Dhjetor 2010 09:33
Më 14 Dhjetor  të vitit 2010, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve e Republikës së Maqedonisë  (AMS), dhe Agjencia për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional  nënshkruan memorandum për bashkëpunim.

Memorandumi si  kornizë ligjore e rregullon mënyren e bashkëpunimit dhe në të njejtën kohë perfaqëson  bazë për forcimin e marrëdhënieve profesionale dhe forcimin e besimit mes dy organeve rregullatore .

Akti i nënshkrimit...
Lexo ma...
 
- Takim pune me temë ‘’ Zbatim praktik të raportit Evropian për aksidentet e trafikut në Maqedoni ‘’
E martë, 23 Nëntor 2010 15:41
Me iniciativë të Agjencisë për Mbikëqyrjen e Sigurimeve  më 22  nëntor, 2010 në selinë  e Agjencisë, zhvilloi një takim pune mbi  ‘’ Zbatimin e raportit Evropian për aksidentet e trafikut në Republikën e Maqedonisë’’ .

Në takimin morën pjes përfaqesues  nga Byroja Kombëtare e Sigurimeve, kompanitë e sigurimeve , anëtarët e Byrosë, MInistria e Brendshme  dhe të Këshillit Kombëtar  për trafikun rrugor. Qëllimi I këtij...
Lexo ma...
 
Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF) të Republikës së Shqipërisë
E hënë, 19 Prill 2010 00:00
Në datën 19 prill, 2009, në ambientet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, u zhvillua Ceremonia e Nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve, Maqedoni (ISA) në fushën e mbikëqyrjes së sigurimeve.

Nënshkrimi i memorandumit shërben si bazë bashkëpunimi midis dy institucioneve rregullatore, me qëllim mbrojtjen e interesave të të siguruarve, duke promovuar...
Lexo ma...
 
« FilloPara12345678910TjetriFund »

Faqe 10 nga 11

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

  • Dokumentacioni i nevojshëm
  • Tarifa
  • AMS Misioni
  • Raportet Kuartale
  • Pyet AMS
  • Ligje
  • Regjistër të shoqërive të sigurimit