Ndryshimi i fundit është bërë:
16 tetor 2018 në ora 14:46.
MacedonianEnglishAlbanian
header_al
Më 19 dhjetor u nënshkrua Memorandum
E premte, 10 Janar 2014 14:57

Më 19 dhjetor, të vitit 2013, në selinë e Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë , u nënshkrua një Memorandum bashkëpunimi midis Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë, Ministrisë të Financave , Agjencisë për mbikëqyrjen e  sigurimeve, Agjencisë për mbikëqyrjen e financimit kapital të sigurimit pensional dhe Komisionit të letrave me vlerë të Republikës së Maqedonisë.

Qëllimi i nënshkrimit të këtij Memorandumi janë institucionet përgjegjëse për rregullimin e shërbimeve financiare në Maqedoni, me një angazhim të përbashkët dhe aktivitete projektesh, për të rritur nivelin e njohurive financiare të popullsisë.

Nënshkruesit e Memorandumit ranë dakord të formojnë një trup koordinues me përfaqësues të institucioneve , misioni i të cilit do të jetë:

 • inicimi i institucioneve kompetente për të miratuar legjislacionin që do të promovojë dhe zhvillojë idenë e edukimit financiar të popullsisë në Maqedoni;
 • definimi dhe të propozojë aktivitete të përbashkëta të projekteve për edukimin financiar;
 • të përgatisë dokumentet strategjike;
 • organizimi, zbatimi dhe vlerësimi i sondazheve për nivelin e njohurive financiare dhe nivelin e përfshirjes financiare të popullatës në sistemin financiar në Maqedoni;
 • organizimi i sesioneve punuese , seminare dhe lloje të tjera të trajnimit dhe ngjarjeve;nxitje e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar.

Përpilimi i dokumenteve strategjike do të bazohet në parimet dhe standardet ndërkombëtare dhe në standardet për edukimin financiar të Grupit të 20 vendeve më të zhvilluara dhe institucioneve dhe organizatave të tjera shumëpalëshe.

Me realizimin e këtyre aktiviteteve do të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në njohuritë financiare të popullsisë që do të ndihmojë konsumatorët që të jenë në gjendje për të bërë zgjedhjen e duhur të produkteve financiare, dhe do të kontribuojë gjithashtu në një sistem financiar më të qëndrueshëm dhe të besueshëm në vend.

 
Informatë për mbajtjen e prezantimit nga ana e Evropa Re (18.11.2013)
E hënë, 25 Nëntor 2013 10:02
Aktivitetet në kuadër të projektit rajonal për të siguruar rrezikun e fatkeqësive (Europa Reinsurance Facility Ltd.) , për të cilat Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve (AMS) është caktuar si implementuese, vazhdojnë edhe më tej. Në kuadër të projektit, është propozuar zbatimi i një koncepti të ri të sigurimeve bujqësore. Për këtë qëllim, më datën 18.11.2013, u mbajt prezantim nga një ekip i Evropa Re dhe z. Çarls Stutli, konsulent për sigurime bujqësore, para...
Lexo ma...
 
Informim për organizimin e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar
E mërkurë, 18 Shtator 2013 11:03
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve i informon të gjithë personat e interesuar  se duke filluar nga data 1 nëntor, të vitit 2013, do të organizojë trajnim për aktuar, në kohëzgjatje prej 2  (dy) viteve. Kandidatët të cilët pas ndjekjes së trajnimit dhe dhënies me sukses të provimeve do të pajisen me Certifikatë për provimin profesional të dhënë, Certifikatë e nevojshme për marrjen e lejes për punë për aktuar të certifikuar.

Trajnimi i aktuarëve...
Lexo ma...
 
Konkurs për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore
E enjte, 11 Prill 2013 00:00
Konkurs

për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë për vitin 2013

 

Konform nenit 158-b pika 8 nga Ligji për mbikëqyrjen e sigurimeve-tekst i pastruar ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 30/2012), Vendimi i Gjykatës kushtetuese nr. 202/2011 ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”  nr. 45/2012), Vendimi i Gjykatës kushtetuese nr...
Lexo ma...
 
Shënimi i ditës së sigurimit
E hënë, 18 Nëntor 2013 09:51
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve, më 1 nëntor, të vitit 2013, në ora 10, në hotelin “Aleksandar Palace”, mbajti manifestim solemn  të Ditës së sigurimit. Në këtë manifestim mbajtën fjalime z. Zoran Stavreski, zëvendës kryetar i qeverisë dhe Ministër i financave, z. Klime Poposki, kryetar i këshillit të ekspertëve në Agjencinë për mbikëqyrjen e sigurimeve si dhe z. Zoran Narashanov, kryetar i bordit në Byronë kombëtare të sigurimeve.

 

Në...
Lexo ma...
 
Trajnim për Përfaqësues në sigurim
E premte, 06 Shtator 2013 14:46
Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve ju informon të gjithë të interesuarve se gjatë periudhës 19–21.09.2013 dhe gjatë periudhës 26–28.09.2013, do të organizojë trajnim për Përfaqësues në sigurim, të cilët pas pjesëmarrjes dhe kalimit me sukses të provimeve, kandidatët do të mundet të pajisen me Çertifikatë për kalim të suksesshëm në provimin profesional që kërkohet për të marrë licencë për Përfaqësues në sigurim.

Të gjithë kandidatët e interesuar...
Lexo ma...
 
U nënshkrua memorandum bashkëpunimi në mes AMS-ësë dhe FSSHM-ësë
E mërkurë, 19 Dhjetor 2012 08:36

Më 13 dhjetor, të vitit 2012, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) dhe Fondi për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë (FSSHM) nënshkruan memorandum për bashkëpunim.

Memorandumi rregullon bashkëpunimin midis AMS-ësë dhe FSSHM-ësë lidhur me shkëmbimin dhe përdorimin e informatave në mes të dy institucioneve.

 
« FilloPara12345678910TjetriFund »

Faqe 8 nga 13

Anketë

A mendoni se faqja jonë e internetit i plotëson nevojat tuaja?
 
A mendoni se informacionet në faqen tonë të internetit janë lehtë të disponueshme?
 

 

 

 • Dokumentacioni i nevojshëm
 • Tarifa
 • AMS Misioni
 • Raportet Kuartale
 • Pyet AMS
 • Ligje
 • Regjistër të shoqërive të sigurimit